Al-Qur'an Online ☪ 30 Juz 114 Surat 6236 Ayat

Bacaan Al Quran Online Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia. 30 Juz 114 Surat, 6236 Ayat

Qur'an Surat Al-Insyirah

Al-Insyirah

(الانشراح)
Melapangkan
Surat ke: 94
Jumlah Ayat: 8
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
  1. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙa lam nasyraḥ laka ṣadrakBukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? 📗
  2. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَۙwa waḍa'nā 'angka wizrakdan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, 📗
  3. الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَۙallażī angqaḍa ẓahrakyang memberatkan punggungmu[1584],
  4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَۗwa rafa'nā laka żikrakdan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu[1585].
  5. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙfa inna ma'al-'usri yusrāMaka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
  6. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗinna ma'al-'usri yusrāsesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
  7. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙfa iżā faragta fanṣabMaka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)[1586],
  8. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْwa ilā rabbika fargabdan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
Teks Arab dan Terjemahan sesuai Surat Al-Insyirah versi kemenag

Penjelasan

Ayat 3
[1584]. Yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan risalah.
Ayat 4
[1585]. Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.
Ayat 7
[1586]. Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: Apabila telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.

Asbabun Nuzul

Latar Belakang diturunkannya Surat Al-Insyirah Ayat 1-8

Menurut as-Suyuthi ayat ini (S.94:1-8) turun ketika kaum musyrikim memperolok-olokkan kaum muslimin karena kekafirannya.

Ayat 2-6

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini (S.94:2-6) Rasululloh SAW. bersabda: "Bergembiralah kalian karena akan datang kemudahan bagi kalian. Kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan."
(Diriwayatkan oleh Ibnu jarir yang bersumber dari al-Hasan.)

Al-Qur'an online sumber referensi dari kemenag Republik Indonesia. Penulisan Transliterasi dari Arab ke latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebuayaan Republik Indonesia nomor 158 Tahun 1987, dan Penjelasan ayat dari Al-Qur'an digital versi 2.1 .